polityka prywatności

Serwis wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te są wykorzystywane przez operatora Serwisu (i przez jego partnerów) wyłącznie w celu zbierania statystycznych informacji o Użytkowniku.

Użytkownik ma możliwość pobrania dodatku do wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, który blokuje zbieranie powyższych danych LINK.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią zbiór danych informatycznych w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i tworzone są w celu umożliwienia i usprawnienia korzystania z portalu Sajmon Remonty. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas wygaśnięcia (przechowywania ich na urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

operator Serwisu www.sajmon-remonty.pl
Firma Remontowo-Budowlana Sajmon
ul. Bujaka 6B/31, 30-611 Kraków

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i konfiguracji sprzętowej;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu i jego zawartości;

W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa główne typy plików (podział ze względu na ich czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika):
a) cookie „sesyjne” (session cookies) — Cookie będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania — opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

a) cookie „trwałe” (persistent cookies) — będące plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez zmienną czasową określoną w parametrach plików cookie przez programistów Serwisu lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na podtypy pliki cookie wykorzystywane w Serwisie możemy podzielić na:
a) podstawowe — pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) bezpieczeństwo — pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) wydajność — pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) funkcjonalność — pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W zależności od potrzeb Serwis może wymagać wykorzystania jednego lub więcej powyższych podtypów plików.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wszystkie niezbędne informacje zapisane w plikach cookie mają jedynie na celu poprawne funkcjonowanie Serwisu i analizę statystyczną generowanego na serwerze ruchu, które są objęte klauzulą poufności.

Użytkownik ma możliwość ręcznego lub zautomatyzowanego usunięcia plików cookie z własnego urządzenia końcowego. Po ponownym zalogowaniu Serwis odtworzy niezbędne do jego funkcjonowania pliki cookie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania w ustawieniach swojego oprogramowania akceptowania plików cookie z Serwisu www.sajmon-remonty.pl. Serwis nie będzie wówczas generował nowych cookies w żadnym z typów i podtypów tych plików na urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe (problemy z renderowaniem elementów strony).

Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.